สถาบันราชประชาสมาสัย
Responsive image

ประกาศกรมควบคุมโรค ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 534 สถาบันราชประชาสมาสัย)


ข่าวสารอื่นๆ