สถาบันราชประชาสมาสัย
Responsive image

สถาบันราชประชาสมาสัย ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อติดตามประเมินจังหวัดที่เข้าเกณฑ์ปลอดโรคเรื้อน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันราชประชาสมาสัยร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี นำทีมโดยนางสาวพจนา ธัญญกิตติกุล รองผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัยฝ่ายวิชาการ ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ในระยะที่ 3 ตาม WHO Elimination Framework และเข้าเกณฑ์จังหวัดปลอดโรคเรื้อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนข้อมูลการรายงานผู้ป่วยในระบบเฝ้าระวังโรคเรื้อน ดำเนินการตรวจคัดกรองผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน ประเมินระบบสนับสนุนการดำเนินงานกำจัดโรคเรื้อน และมาตรฐานการเฝ้าระวังโรคของจังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนในการประกาศพื้นที่ปลอดโรคเรื้อน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากมาบ และโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ