สถาบันราชประชาสมาสัย
Responsive image

สถาบันราชประชาสมาสัย ให้การต้อนรับบุคลากรทางการแพทย์จากประเทศญี่ปุ่น ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว และภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันราชประชาสมาสัย โดยกลุ่มวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับบุคลากรทางการแพทย์จากประเทศญี่ปุ่น Department of General Medicine Juntendo University ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว และภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 30 ท่าน ในการศึกษาและดูงานด้านการวินิจฉัย รักษาโรคเรื้อน และการฟื้นฟูสภาพ โดยมีทีมวิทยากร นำโดยแพทย์หญิงสราญจิต วิมูลชาติ รองผู้อำนวยการฯ ภารกิจด้านบริการทางการแพทย์ แพทย์หญิงจันทกานต์ นิติเนาวรัตน์ นางสาวไปรมา มูลเมือง และนายอัมพร ไตรสุธา ให้การบรรยายและสาธิต ณ สถาบันราชประชาสมาสัย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ


ข่าวสารอื่นๆ