สถาบันราชประชาสมาสัย
Responsive image

สถาบันราชประชาสมาสัย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง เปิดโครงการคัดกรองต้อกระจก และรักษาด้วยการผ่าตัด ประจำปีงบประมาณ 2567 และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

สถาบันราชประชาสมาสัย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง เปิดโครงการคัดกรองต้อกระจก และรักษาด้วยการผ่าตัด ประจำปีงบประมาณ 2567 และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

วันที่ 3 เมษายน 2567 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ สถาบันราชประชาสมาสัย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง เปิดโครงการคัดกรองต้อกระจก และรักษาด้วยการผ่าตัด ประจำปีงบประมาณ 2567 และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยมีนางจิราภา ดวงวงษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย ภารกิจด้านการพยาบาล พร้อมด้วยนายแพทย์อธิษฐ์ คูวิสิษฐ์โสภิต นายแพทย์ปฏิบัติการ นายสำเนาว์ รัศมิทัต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางผึ้ง นางสาวรจนา ชัยสุนทร รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง ร่วมลงนามฯ ซึ่งจะมีแผนดำเนินการตรวจคัดกรองต้อกระจก ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป เพื่อลดปัญหาการสูญเสียการมองเห็นและตาบอดจากต้อกระจก ในวันที่ 3, 10, 17, 19, 24 และ 26 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางผึ้ง หากตรวจคัดกรองแล้วอยู่ในกลุ่มที่ต้องเข้ารับการผ่าตัด ทางสถาบันฯ จะมีการนัดหมายเพื่อเข้ารับการผ่าตัดต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ