กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

สคร.12 สงขลา จัดประชุม EOC ครั้งที่ 55  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สคร.12 สงขลา จัดประชุม EOC ครั้งที่ 55  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

         วันที่ 20 มีนาคม 2563 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ประชุมติดตามความก้าวหน้าศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 55 กรณีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมกลุ่มระบาดวิทยาฯสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

ติดตามข่าวสารเพิมเติ่มได้ที่ facebook : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา  ( https://www.facebook.com/dpc12 )

 


ข่าวสารอื่นๆ