กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (นางสาววีณา เจนพรมราช)

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/files/%E0%B8%A7%20294.pdf

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ