กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

ศตม.9.4 ปากช่อง ลงพื้นที่พ่นสารเคมีโดยใช้เครื่องพ่นสารเคมี ULV ติดรถยนต์


ข่าวสารอื่นๆ