กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ หลังการเผยแพร่สื่อความรอบรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อ

ขอเชิญชวนท่านตอบแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ หลังการเผยแพร่สื่อความรอบรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อ

????ได้ทางสแกน QR Code หรือทางลิ้ง https://shorturl-ddc.moph.go.th/KCt9G

อย่าลืมมาตอบกันเยอะๆ นะคะ


ข่าวสารอื่นๆ