กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

ประเทศไทยพบการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ มากถึงปีละ 7 หมื่นราย เฉลี่ยชั่วโมงละ 8 คน

ประเทศไทยพบการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจมากถึงปีละ 7 หมื่นราย เฉลี่ยชั่วโมงละ 8 คน

 

 


ข่าวสารอื่นๆ