กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

รณรงค์วันเบาหวานโลก 2566

กรมควบคุมโรค รณรงค์วันเบาหวานโลก 2566 มุ่งเน้นให้ความรู้ประชาชนถึงความเสี่ยงโรคเบาหวาน และหากตรวจพบก่อนจะลดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้... https://shorturl-ddc.moph.go.th/EYerP

 

 

 


ข่าวสารอื่นๆ