กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

ร่วมสนุกกับกิจกรรมลดเสี่ยงเลี่ยงโรคไม่ติดต่อ

ขอเชิญชวนร่วมสนุกกับกิจกรรมลดเสี่ยงเลี่ยงโรคไม่ติดต่อ #ปีใหม่สุขใจห่างไกลโรคไม่ติดต่อ ตั้งแต่วันนี้ - 8 มกราคม 2567

กติกาเข้าร่วมกิจกรรม

1.ลงรูป พร้อมคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับกิจกรรมลดเสี่ยง เลี่ยงโรคไม่ติดต่อของท่านในช่วงเทศกาลปีใหม่

2.ติด #ปีใหม่สุขใจห่างไกลโรคไม่ติดต่อ โพสต์ลง Facebook พร้อมเปิดเป็นสาธารณะ

กองโรคไม่ติดต่อจะเลือกผู้ได้รับรางวัล 10 ท่าน ภายใต้ #ปีใหม่สุขใจห่างไกลโรคไม่ติดต่อ

????การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด????

 


ข่าวสารอื่นๆ