บทบาทของ WHO ในการขับเคลื่อน NCDs ในประเทศไทย> Introduction to Fundamental concept of DM remission> DM remission concept> DSMES and stress management  > Exercise effectively and safely for sustained DM remission> How to motivate and convince patients to DM remission> Behavioral management for long-term weight reduction> Family role in DM remission> DM remission clinic in real life> Integrative management for sustainable DM remission> Diet to reach DM remission> Case studies: holistic management ยา อาหาร ออกกำลังกาย" /> Home | กรมควบคุมโรค -
กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

VDO Clip สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้เป็นเบาหวาน ให้เข้าสู่ระยะสงบ DM Remission

ข่าวสารอื่นๆ