กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

สัมมนาวิชาการวันโรคอ้วนโลก ปี 2567 Let’s Talk About Obesity and Health

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการวันโรคอ้วนโลก ปี 2567 Let’s Talk About Obesity and Health"

????ในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 - 14.30 น.

????สามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุมได้ทาง

1. Zoom cloud meeting https://shorturl-ddc.moph.go.th/SoiDw

Meeting ID: 983 3476 5915

Passcode: 123456

2.ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook เพจ: กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

https://www.facebook.com/thaincd

และเพจ WHO-CCS NCDs

https://www.facebook.com/WHO.CCS.NCDS

3. ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม 

https://drive.google.com/drive/folders/1OP33xGEYDxNXOk6_ajFNCvYmeZ_xwT1S

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook เพจ: กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

https://www.facebook.com/thaincd

 


ข่าวสารอื่นๆ