กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

กิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคอ้วน ปี พ.ศ. 2567 ประเด็นรณรงค์

????ขอเชิญชวนหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคอ้วน ปี พ.ศ. 2567

ประเด็นรณรงค์ "โรคอ้วนเลิกอ้วนคุยกันได้ (Let’s Talk About Obesity and …)”

เนื่องในวันที่ 4 มีนาคมของทุกปี กำหนดให้เป็นวันโรคอ้วนโลก กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ติดต่อ ขอเชิญชวนหน่วยงานจัดรณรงค์เรื่องโรคอ้วน ให้หน่วยงานของท่านดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคอ้วน ปี พ.ศ. 2567 เพื่อให้ประชาชนทราบถึงความสำคัญและมีความตระหนักกับการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันและจัดการโรคอ้วน โดยสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับโรคอ้วนผ่านสื่อสังคมออนไลน์

หรือจัดกิจกรรมโดยหน่วยงานของท่าน พร้อมเผยแพร่ภาพกิจกรรมภายใต้คำขวัญของสหพันธ์โรคอ้วนโลก “โรคอ้วน เลิกอ้วน คุยกันได้ (Let’s Talk About Obesity and …)” และติดแฮชแท็ก (Hashtag) #วันอ้วนโลก2567 #โรคอ้วนเลิกอ้วนคุยกันได้ #WorldObesityDay2024

????ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

 


ข่าวสารอื่นๆ