กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดรูปแบบบริการ (Service Model) เชิงนวัตกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2567

กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดรูปแบบบริการ (Service Model) เชิงนวัตกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2567
-----------------------------------------
รายละเอียดตามลิงก์แนบ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kZS_3MxD4QK-x2poFURJG0JBOPkDaSUz

 


ข่าวสารอื่นๆ