กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

ข้อดีของการทานยาลดไขมันในเลือด

ผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงควรรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด(medicine)
หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์ไม่ควรหยุดยาเอง


ข่าวสารอื่นๆ