สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
Responsive image

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ รักษาราชการอธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้ นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดําริฯ กรมควบคุมโรค และนายแพทย์สุรเชษฐ์ อรุโณทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมคณะองคมนตรี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขฯ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขฯ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ โดยมีผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และบุคลากรทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ รวมทั้งผู้บริหารหน่วยงานราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ


ข่าวสารอื่นๆ