สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
Responsive image

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 อธิบดีกรมควบคุมโรคเยี่ยมเสริมกำลังใจ มอบนโยบาย และให้แนวทางในการดำเนินงานฯ

วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2566) ณ ห้องประชุมดำริฯ ชอบ อาคาร 10 ชั้น 7 กรมควบคุมโรค นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ รักษาราชการอธิบดีกรมควบคุมโรค และนายแพทย์ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมควบคุมโรคเยี่ยมเสริมกำลังใจ มอบนโยบาย และให้แนวทางในการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ โครงการการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมควบคุมโรค โดยมี ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดําริฯ กรมควบคุมโรค ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7 - 8 และ “วนานิทัศน์” สวนดาดฟ้า ชั้น 8 กรมควบคุมโรค


ข่าวสารอื่นๆ