กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

Elder Abuse The Health Sector Role in Prevention and Response

<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:18px"><a href="https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor/37693cfc748049e45d87b8c7d8b9aacd/files/files%20Falls/WHO_EA_ENGLISH_2017-06-13(1).pdf">Elder Abuse The Health Sector Role in Prevention and Response&nbsp;</a></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor/37693cfc748049e45d87b8c7d8b9aacd/files/files%20Falls/WHO_EA_ENGLISH_2017-06-13(1).pdf"><span style="font-size:18px"><img alt="" src="https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor/37693cfc748049e45d87b8c7d8b9aacd/images/Falls%20knowledge/WHO_EA_ENGLISH_2017-06-13_Page_1.jpg" style="height:841px; width:650px" /></span></a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p>

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ