กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

ประกาศองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการเงินนอกงบประมาณ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน เริ่มต้น 23,000 บาท ปรับเลื่อนปีละ 1 ครั้ง

ประกาศรับสมัคร วันนี้ จนถึง 17 กันยายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 18 กันยายน 2566
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 กันยายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน วันที่ 22 กันยายน 2566
และเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 2 ตุลาคม 2566

โดยสามารถยื่นใบสมัครสอบได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ [email protected]

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ 02-590-3869

Download >> ใบสมัครและประกาศ

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ