กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

การลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแผนปฏิบัติการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ ประจำปี 2567

เรื่อง การลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

⏬สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง

https://shorturl-ddc.moph.go.th/kWkp2

หมายเหตุ: หากท่านเข้าร่วมกิจกรรมครบทุกกิจกรรมท่านจะได้รับของรางวัลจากกองโรคไม่ติดต่อ


ข่าวสารอื่นๆ