กลุ่มตรวจสอบภายใน
Responsive image

ประกาศ รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 17

ประกาศ กลุ่มตรวจสอบภายใน

เรื่อง รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 17

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ