กลุ่มตรวจสอบภายใน
Responsive image

ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อรับย้ายหรือรับโอน ให้มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ 22 กลุ่มตรวจสอบภายใน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ