สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0419
16 พฤศจิกายน 2566
23 พฤศจิกายน 2566
2567
16 พฤศจิกายน 2566
23 พฤศจิกายน 2566
522
-
14
2566
-
เงินบำรุง
ซื้อ
-
-
-
-