สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
Responsive image

สคร.2 พิษณุโลก แนะงดหวาน เน้นผัก ออกกำลังกาย ป้องกันโรคเบาหวาน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ