สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
Responsive image

สคร.2 พิษณุโลก เตือน ลด หวาน มัน เค็ม บุหรี่ สุรา เพิ่มกิจกรรมทางกาย ช่วยลดความเสี่ยง โรคหลอดเลือดสมอง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ