สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
Responsive image

สคร.2 พิษณุโลก เตือนเข้าสู่หน้าหนาว ควรดูแลสุขภาพร่างกายให้อบอุ่น ไม่ควรดื่มเหล้า หรือผิงไฟในเต้นท์ เพราะอาจทำให้เสียชีวิตได้

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ