สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
Responsive image

สคร.2พิษณุโลกเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษาประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นางสาวพรสุรางค์ ราชภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม “ตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษา” ณ วัดตาปะขาวหาย จังหวัดพิษณุโลก

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ