สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
Responsive image

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ