สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย หรือรับโอนย้ายข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงขึ้นกว่าเดิม

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ