สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
Responsive image

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษในตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งระดับควบ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ