สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
Responsive image

ผลการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งระดับควบ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 2163)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ