สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

สถาบันบำราศนราดูร มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้งานของสถาบันฯ จำนวน 1,299 รายการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ