สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ รุ่นที่ 11 ประจำปี 2567

สถาบันบำราศนราดูร
เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพที่สนใจอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ รุ่นที่ 11
อบรมระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม ถึง 22 พฤศจิกายน 2567
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัคร
แนบไฟล์
⇒ ประกาศรับสมัคร
⇒ หนังสือเชิญรับสมัคร
⇒ ใบสมัครอบรม
⇒ หนังสืออนุมัติลาและรับรองปฏิบัติงาน
สอบถามรายละเอียด โทร 02 590 3443


ข่าวสารอื่นๆ