สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

ประกาศสถาบันบำราศนราดูร เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครเพื่อรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 284 และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1408

หนังสือขอย้ายหรือขอโอน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ