สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full proposal) ด้านการป้องกันและควบคุมการ ติดเชื้อและเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2568

ด้วยสำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย และสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อและเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2568 รายละเอียดตามลิงค์นี้ https://bit.ly/3NcAu8l

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง 28 กรกฎาคม 2566 ตามเอกสารแนบ
สอบถามรายละเอียด โทร 02 590 3443

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)

ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัย

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ