สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

หน้าหลักของหน่วยงาน

                  คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยสถาบันบำราศนราดูร ( Institutional Review Board of the Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute, BIDI IRB) เป็นคณะกรรมการฯขึ้นตรงกับผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูรโดยมีการดำเนินการพิจารณาเอกสารต่างๆ ของโครงร่างการวิจัยอย่างเป็นอิสระ

 

                   ท่านสามารถติดต่อเพื่อขอรายละเอียดต่างของการเขียนโครงการวิจัย รวมถึงแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย สถาบันบำราศนราดูร  ชั้น 3 ตึกอำนวยการ


เบอร์โทรศัพท์ :  02-590-3478  E-mail: [email protected] ,  [email protected]

 

 

นอกจากนี้ท่านสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่ website https://bidiirb.org/