สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

มาตรการเพื่อการเข้าถึงยา tecovirimat สำหรับการรักษาโรคติดเชื้อฝีดาษวานรภายใต้กรอบข้อกำหนดของ MEURI

                                                                                                                                               

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 

ทางกรมควบคุมโรค ได้ย้าย website ไปที่ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/วิชาการ/มาตรการเพื่อเข้าถึงยา tecovirimat

Link: https://ddc.moph.go.th/das/pagecontent.php?page=1489&dept=das