สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

แผนกสูติ-นรีเวช

แผนกสูติ-นรีเวช

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5

โทร.02-590-3633,02-590-3634