สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

 สถาบันบำราศนราดูร ได้เปิดรับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะ รุ่นที่ 9 ประจำปี 2567 ทางอินเทอร์เน็ต โดยแพทย์ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทาง ช่องทางอินเทอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2566 ถึง 19 มกราคม 2567 

 สถาบันบำราศนราดูร ได้เปิดรับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะ รุ่นที่ 9 ประจำปี 2567 ทางอินเทอร์เน็ต โดยแพทย์ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทาง ช่องทางอินเทอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2566 ถึง 19 มกราคม 2567  ที่ https://forms.gle/nnFZBXVUzhG3izPCA หรือทาง QR Code ที่ปรากฏแนบท้ายการรับสมัครนี้ 

 

                                                            image.png

 

  แพทย์ผู้สนใจสามารถอ่านระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/bidi/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (ในวันและเวลาราชการ) งานฝึกอบรม สถาบันบำราศนราดูร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 3475 / 0 2590 3645 


ข่าวสารอื่นๆ