สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

ประกาศสถาบันบำราศนราดูร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานบริการ (กลุ่มการพยาบาล) ตำแหน่งพนักงานบริการ (กลุ่มปฏิบัติงานเทคนิคการแพทย์) ตำแหน่งพนักงานซักฟอก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ