สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

คณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ

          คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยสถาบันบำราศนราดูร มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Institutional Review Board of the Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute มีชื่อย่อว่า BIDI IRB เป็นคณะกรรมการฯขึ้นตรงกับผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูรโดยมีการดำเนินการพิจารณาโครงร่างการวิจัยและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นอิสระ

ตารางแสดงรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยสถาบันบำราศนราดูร

Member Name

Primary Scientific or Nonscientific Specialty

Affiliation

Gender

Core Member

 

 

 

1. Krittaecho   Siripassorn

Internal Mediciene, Allergy&Clin Immunol

Y

M

2. Rujanee     Sunthornkachit

Pediatric

Y

F

3. Suthat   Chottanapund

General Surgery, PhD (Tropical Medicine, Epidemiology Track)

Y

M

4. Patama   Suttha

Internal Mediciene, Infectious Deseases

Y

F

5. Nutcharin    Vaivong

Pediatric

Y

F

6. Wannarat   Pongpirul

Internal Mediciene, Nephrologist

Y

F

7. Napat   Chitwarakorn

Internal Mediciene, Pulmonologist

Y

F

8. Somkid   Ungkasrithongkul

Pharmacist

N

F

9. Sumonmal   Uttayamakul

Medical technologist (PhD Tropical Med)

Y

F

10. Part   Teekpakvisit

Pharmacist

Y

M

11.Nichapa   Yonchoho

Nurse

Y

F

12. Chanchi   Ardsorn

Nurse

Y

M

13. Suttinee   Pantune

Chief Accountant

Y

F

14. Siriporn   Rueangsanthia

General Administration Officer

Y

F

15. Piyawadee   Chathaisong

Nurse

Y

F

16. Paweena   Kongsanan

Medical technologist (Microbiology)

Y

F

17. Nanthanat   Sirisupawat

Nurse

Y

F

Alternate Member

 

 

 

1.Thiranan     kladphuang

Pharmacist

Y

F

2.Sirima   Tepsupa

Nurse

Y

F

3. Rattanaporn  Bavornwanitchapong

Nurse

Y

F

4. Pannee   Limsawat  Nurse N F
5. Sanya    Pankot General Administration Officer Y F