สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

 "ประชาชนเขตสุขภาพที่ 4 ได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2570"

 

- เอกสารประกาศจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
อัพเดทเมื่อ 22 ธ.ค. 2565